FUNDACJA "VITA REGIONEM"

TEL:           +48 608 478 296         +48 662 234 106

adres siedziby: Czerna 175a ;   59-730 Nowogrodziec

E-MAILL:    vitaregionem@op.pl  

NIP: 6121852952

KRS 0000508753              REGON :022410028

konto : 71 1020 3017 0000 2102 0426 3661                  PKO BP

Skontaktuj się z nami